Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego we współpracy z Wydziałem  Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  zaprasza do udziału w konferencji branżowej pn. „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”.

7 czerwca 2023 r. o godz.09:30 odbędzie się otwarcie cyklu konferencji branżowych (branże: mechaniczna, mechaniki precyzyjnej, motoryzacyjna, górniczo – wiertnicza, metalurgiczna, ceramiczno – szklarska, chemiczna).

Wydarzenie skierowane jest do:

  • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
  • doradców metodycznych,
  • dyrektorów i wicedyrektorów szkół,
  • nauczycieli centrów kształcenia zawodowego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych,
  • nauczycieli przedmiotów zawodowych,
  • pracowników kuratoriów oświaty, wizytatorów kuratorium oświaty,
  • doradców zawodowych ze szkół i placówek.

Celem konferencji jest:

  1. Promocja szkolnictwa branżowego.
  2. Doskonalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji praktycznej nauki zawodu.
  3. Uwarunkowania organizacyjne współpracy pracodawców ze szkołami.

Konferencja jest bezpłatna. Odbędzie się w formie online, za pośrednictwem platformy edukacyjnej Zoom.

Osoby, które zarejestrowały się na konferencję w terminie 22.05.23 r. nie muszą rejestrować się ponownie.

Konferencja online (planowana na 22 maja) „Współpraca szkół branżowych z pracodawcami”
Skip to content