Instytut Badań Edukacyjnych oraz eksperci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zapraszają na konferencję naukową „Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości”.

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 oraz online. Będzie stanowić przestrzeń wymiany myśli i dyskusji dotyczącej różnych aspektów uczenia się nieformalnego dorosłych.

Wezmą w niej udział prelegenci reprezentujący zarówno Instytut Badań Edukacyjnych, jak i inne instytucje akademickie. Będzie to spotkanie różnych dyscyplin naukowych, paradygmatów i podejść do badania uczenia się się nieformalnego. Wystąpienia przedstawione podczas konferencji koncentrować się będą na trzech głównych obszarach tematycznych:

  • teoretyczne i metodologiczne wyzwania związane z badaniem zjawiska nieformalnego uczenia się,
  • czynniki sprzyjające i ograniczające uczenie nieformalne, 
  • konteksty/okoliczności podejmowania uczenia się nieformalnego oraz korzyści jakie ono daje osobom dorosłym.   
Konferencja „Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości”
Konferencja „Poza schematem – nieformalne uczenie się dorosłych w perspektywie badawczej. Trendy, wyzwania, możliwości”
Skip to content