15 listopada 2022 r.

11:00 – 14:00

Online – Facebook

Konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym kilka razy w roku. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi uczniami.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online.

Organizatorem wydarzenia jest NASK PIB, w ramach działań realizowanych jako Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które współtworzy Państwowy Instytut Badawczy NASK z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”.

Konferencja pt. Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
Konferencja pt. Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online
Skip to content