Konfederacja Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan we współpracy z Wydziałem Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

zapraszają na konferencję stacjonarną pt.:

28 września 2022 r., godz.: 9:00-16:00
Politechnika Łódzka, Łódź

Udział bezpłatny po uprzedniej rejestracji

Moda, ekologia, edukacja. Czy staże uczniowskie odpowiadają potrzebom branży mody: pracodawcom, szkołom, uczniom?

Wydarzenie będzie okazją do międzysektorowej dyskusji na temat:

  • wyzwań i trendów w przemyśle mody,
  • współpracy sektora edukacji i firm,
  • praktycznych form kształcenia, w tym staży uczniowskich realizowanych przede wszystkim w zawodach technik przemysłu mody i technik stylista.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: przedstawicieli organów prowadzących szkoły, dyrektorów i dyrektorki szkół prowadzących kształcenie na kierunkach odzieżowo-tekstylnych, nauczycieli i nauczycielki, nauczycieli i nauczycielki praktycznej nauki zawodu, w szczególności dla zawodów technik przemysłu mody, technik stylista, przedsiębiorców i przedsiębiorczynie z branży mody, przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, organizacje pozarządowe działające w tym sektorze, ale także uczniów, uczennice, studentki i studentów.

Konferencja stacjonarna: Moda, ekologia, edukacja. Czy staże uczniowskie odpowiadają potrzebom branży mody: pracodawcom, szkołom, uczniom?
Skip to content