W dniu 30 marca 2023 r.  w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku odbyła się konferencja:  Szkoła zawodowa szansą na pewną przyszłość”.  Głównym tematem spotkania była promocja kształcenia zawodowego w kontekście wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjnej  przez uczniów szkół podstawowych – pokazanie młodzieży jakie możliwości  daje wybór szkoły zawodowej i zdobycie atrakcyjnego zawodu.

W spotkaniu udział wzięli doradcy zawodowi z Białegostoku i okolic oraz zaproszeni goście z firm i instytucji współpracujących ze szkołą.

Podczas konferencji prelegenci z firm patronackich, m.in. Danwood S.A., podkreślili  znaczenie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych nr 5 w ramach nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy.  Omówiono dużą rolę pracodawców, którzy wspierają szkoły, aby uczniowie mieli szansę rozwijać swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Obecnie rynek pracy poszukuje fachowców. Prognozy zapotrzebowania na pracowników  w zawodach szkolnictwa branżowego, ogłaszane co roku przez Ministra Edukacji  i Nauki, pokazują iż w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku kształci się w zawodach na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy w regionie i całej Polsce. Wykwalifikowani pracownicy mogą liczyć na dużą liczbę ofert pracy – dlatego też, jedno z naszych haseł, którymi chcemy przyciągnąć młodzież do zawodu brzmi „Bądź mistrzem w swoim fachu”  oraz „Fach to pieniądz”.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku tytuł technika można zdobyć na dwa sposoby: w technikum 5-letnim (gdzie więcej jest teorii) lub  łącząc naukę w szkole branżowej I stopnia /3-lata/ i w branżowej szkole  II stopnia /2 lata/, gdzie więcej jest zajęć praktycznych, m.in.: technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik usług fryzjerskich lub  technik dekarstwa  i technik aranżacji wnętrz. Analogicznie w branżowej szkole I stopnia jest możliwość zdobycia zawodu, m.in.: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, dekarz oraz fryzjer. Istnieje również możliwość kształcenia dualnego w klasach wielozawodowych (m.in. cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz), gdzie uczniowie mają szansę uczyć się zawodu bezpośrednio u pracodawcy – rzemieślnika, a przedmiotów ogólnokształcących w szkole branżowej.

Agata Krymska
nauczyciel przedmiotów zawodowych branży budowlanej

Konferencja – Szkoła zawodowa szansą na pewną przyszłość
Skip to content