W dniu 7 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Geodezyjno-Budowlanych w Białymstoku odbyła się konferencja pt.: „Wspólnie do zawodowego sukcesu”. Konferencję zorganizował Prezydent Miasta Białegostoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Głównym celem konferencji było wsparcie uczniów gimnazjum, nauczycieli oraz rodziców na drodze planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej. 

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz patronatem medialnym Polskiego Radia Białystok oraz Telewizji Polskiej S.A. w Białymstoku.

Spotkanie otworzył Pan Adam Poliński, Zastepca Prezydenta Miasta Białegostoku. Resort edukacji reprezentowała Pani Ewa Konikowska-Kruk, Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej, a Podlaskiego Kuratora Oświaty Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator.

W ramach panelu na temat: „Droga ku zawodowemu spełnieniu” głos zabrali zaproszeni Goście. Zgodnie z programem odbyły się warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców przeprowadzone przez ekspertów przedmiotów zawodowych oraz doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Materiały z konferencji

Prezentacja z konferencji: Wspólnie do zawodowego sukcesu

Wystąpienie Pani Ewy Konikowskiej-Kruk

Zaproszeni goście

Na zakończenie konferencji o godz. 18.30 w kościele pw. bł. Bolesławy Lament odbył się koncert chórów gimnazjalistów.

Chóry Publicznego Gimnazjum nr  1, Publicznego Gimnazjum nr 20, Publicznego Gimnazjum nr  32,  Chór Żeński X LO  oraz profesjonalne  solistki Justyna Wieruszowska – Binek, Iwona Anna Bolesta, Inga Poskute z towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej pod dyrekcja Anny Olszewskiej  wykonały  utwór W.  A. Mozarta „Missa Brevis B-dur KV 275”.

Plakat

Program

Podziękowanie

Konferencja: Wspólnie do zawodowego sukcesu
Skip to content