KONFERENCJA - WYZWANIA W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI: NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE SZANSĄ DLA PODLASIA

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych metod wdrażania kompetencji jutra niezbędnych w sektorze NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH, a także znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • jakie kompetencje będą potrzebne za 10 lat,
  • jak je kształtować we współpracy z jednostkami edukacji formalne,
  • w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowani polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy,
  • z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu zgodnie ze strategią Gospodarki 4.0.

Źródło: https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-bialystok-21-czerwca-2022/

KONFERENCJA – WYZWANIA W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI: NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE SZANSĄ DLA PODLASIA
Skip to content