Wydział Edukacji dla Rynku Pracy we współpracy z Wydziałem Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w konferencji z częścią warsztatową „Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)”, która odbędzie się online 10 maja 2023 r.

Cele konferencji:

  • rozwijanie umiejętności stosowania przepisów prawa oraz tworzenia aktów wewnętrznych,
  • rozwijanie umiejętności planowania, pozyskiwania i zarządzania środkami finansowymi,
  • rozwijanie umiejętności planowania projektów edukacyjnych, zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi oraz środkami finansowymi tych projektów.

Cele warsztatów:

  • rozwijanie umiejętności doboru nowych kadr,
  • zarządzanie procesami podejmowania decyzji i przepływu informacji umożliwiających tworzenie uczącej się organizacji,
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia negocjacji i mediacji w celu rozwiązywania konfliktów.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są dyrektorzy szkół każdego szczebla oraz kadra zarządzająca placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek systemu oświaty.

Konferencja z częścią warsztatową pt.: Rozwijanie umiejętności kadr zarządzających w edukacji formalnej zgodnie z podstawowymi założeniami polityki na rzecz rozwoju umiejętności (ZSU 2030)
Skip to content