27 września 2022 r.

10:00-12:00

online

online

organizator

Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zaprasza na prezentację raportu online: 
Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku

Zielona transformacja jest jednym z głównych wyzwań przed jakimi stoją społeczeństwa i gospodarki w skali globalnej, europejskiej – jak również w Polsce.

Działania mające na celu zmniejszenie skali negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze były priorytetem Unii Europejskiej od lat. W ostatnim czasie ten priorytet został wzmocniony w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, w którym przyjęto osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Nieoczekiwane wydarzenia w ostatnim czasie – pandemia COVID-19, a następnie wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie w lutym tego roku – zdecydowanie wpłynęły na przyspieszenie procesów zielonej transformacji.

Tylko w Polsce szacuje się, że transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania ok. 300 tys. nowych miejsc pracy – przede wszystkim w branżach o wysokim potencjalne zazielenienia – OZE, energetyce jądrowej, elektromobilności, infrastrukturze sieciowej, cyfryzacji i termomodernizacji budynków.

Zielona transformacja oddziałuje zarówno na ogólną liczbę miejsc pracy w gospodarce, jak i na strukturę zatrudnienia (w ujęciu branż, zawodów, jak i kwalifikacji i kompetencji). Zmiany w strukturze pracujących są powodowane z jednej strony spadkiem zapotrzebowania w tych branżach, które można nazwać schyłkowymi w kontekście zielonej transformacji, w których skala działalności będzie się zmniejszała. 

Źródło: https://online.ikongres.pl/conference/zielone_kompetencje_i_miejsca_pracy_w_polsce_w_perspektywie_2030_roku?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce
Konferencja: Zielone kompetencje i miejsca pracy w Polsce w perspektywie 2030 roku
Skip to content