Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do udziału w konkursie „3D EduArt” na projekty i wydruki 3D organizatorzy czekają do 12 czerwca 2023 r. Konkurs dedykowany jest młodzieży uczącej się i osobom dorosłym (pasjonatom i nauczycielom).

Celem Konkursu jest upowszechnianie różnych ścieżek kreatywnego korzystania z druku 3D oraz podnoszenie wśród uczestników umiejętności i kompetencji w tym obszarze.

Edycje konkursu zaplanowano w czterech kategoriach tematycznych:

  • najlepszy projekt do druku 3D – ocena pracy koncepcyjnej,
  • najlepszy wydruk 3D – ocena jakości wydruku,
  • najciekawszy pomysł zrealizowany techniką druku 3D –ocenia innowacyjności i oryginalności pomysłu,
  • projekt i wydruk 3D o najwyższej funkcjonalności dydaktycznej – rozwiązania użyteczne w nauczaniu przedmiotowym.

Źródło: https://www.umcs.pl/pl/konkurs,25228.htm

Konkurs „3D EduArt”
Konkurs „3D EduArt”
Skip to content