Udostępniacze - konkurs dla szkół ponadpodstawowych

Konkurs skierowany jest do uczniów klas II-III szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych ludzi odnośnie trudności osób ze szczególnymi potrzebami, które uniemożliwiają lub utrudniają im udział w różnych sferach życia. 

Celem jest również  wywołanie w młodych ludziach poczucia sprawczości w kwestii poprawy dostępności poprzez pokazanie możliwych zmian w lokalnej przestrzeni.

uDOSTĘPniacze to nie tylko Konkurs dla uczniów. To także szereg elementów towarzyszących:

  • Lekcje dla uczniów – każdy zgłoszony nauczyciel ze szkoły zakwalifikowanej do Konkursu otrzyma atrakcyjne materiały dydaktyczne. Otrzyma również scenariusz zajęć pozwalający przeprowadzić swoim uczniom 45-minutową lekcję o dostępności. Wśród materiałów znajdą się m.in. animowane prezentacje.
  • Szkolenie – specjalne czterogodzinne szkolenie e-learningowe skierowane do nauczycieli zgłoszonych do prowadzenia lekcji, dzięki któremu zostaną wprowadzeni w temat dostępności oraz otrzymają certyfikat z tego zakresu.
  • Nagrody – uDOSTĘPniacze to Konkurs z wieloma atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe, atrakcję w postaci wspólnego czasu spędzonego przez uczniów, „pakiety uDOSTĘPniacza” dla szkół. Więcej informacji znajduje się w zakładce Nagrody.
  • Laureaci Konkursu (3 zwycięskie zespoły) wezmą udział w gali finałowej online, która odbędzie się w 20 maja 2022 r.  

Przejdź na stronę konkursu

uDOSTĘPniacze 2.0 – Konkurs dla szkół ponadpodstawowych
Skip to content