EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Osoby nagrodzone w tym konkursie wyróżniają się szczególną aktywnością i wysoką jakością prowadzonych działań, wpływają na rozwój innych i przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku.

Pasja działania jest hasłem przewodnim konkursu, a jego głównym celem jest promowanie działań indywidualnych uczestników projektów, którzy w szczególny sposób przyczynili się do inspiracji lokalnej społeczności.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

EDUinspirator:

  • edukacja szkolna,
  • szkolnictwo wyższe,
  • edukacja zawodowa,
  • edukacja dorosłych,
  • edukacja pozaformalna młodzieży;

Młody EDUinspirator:

  • uczeń,
  • wolontariusz,
  • student.

Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2023 r.

Źródło: https://eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie

Konkurs EDUinspirator – Pasja działania
Skip to content