Konkurs „Fabryka Przyszłości” ukierunkowany jest na identyfikację innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w zakresie transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Do udziału zaproszone są przedsiębiorstwa, które prowadzą na terenie Polski działalność produkcyjną. Inicjatywa Fundacji promuje wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 przez wyróżnianie fabryk, które mają doświadczenie i osiągają sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję dzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów w ramach budowanego ekosystemu Fabryk Przyszłości.

Cele konkursu:

  • wskazanie i promocja dobrych praktyk w zakresie transformacji cyfrowej oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce; 
  • inspirowanie polskich fabryk na drodze do Przemysłu 4.0; 
  • wsparcie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw.

Nagrodą w konkursie jest przyznanie Tytułu Fabryka Przyszłości lub wyróżnienia w siedmiu Kategoriach Konkursowych Fabryki Przyszłości.

Konkurs „Fabryka Przyszłości”
Skip to content