„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz pracować ani jednego dnia przez całe życie” – Konfucjusz

Słowa te są przesłaniem konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, który zapoczątkowany został w 2010 r. przez doradców zawodowych Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Białymstoku: Beatę Sańczyk i Agnieszkę Budnik.

Pomysł konkursu zrodził się po warsztatach grupowych prowadzonych z młodzieżą, w trakcie których uczniowie mieli za zadanie przedstawić ciekawie swoją pasję.

Głównym celem konkursu jest ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery, wiedzy o zawodach, zainicjowanie myślenia o swojej przyszłości edukacyjno – zawodowej, powiązanie swojej pasji z przyszłą pracą.

Uczniowie biorący w nim udział stając przed komisją konkursową muszą pokonać tremę, stres. Przedstawiają swoją pasję w bardzo ciekawy, kreatywny sposób wykorzystując przy okazji moc różnych rekwizytów i innych pomocy. Przebierają się w interesując stroje, przyprowadzają zwierzęta, kolegów do odegrania pewnych ról podczas ich prezentacji.

Konkurs cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, na stałe wpisał się w harmonogram pracy Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego, w obecnym roku odbyła się jego XIII edycja. Od kilku lat uczniowie zdobywający tytuł laureata oraz zajmujący drugie i trzecie miejsce, mogą liczyć na dodatkowe punkty na świadectwie szkolnym, gdyż konkurs „Moja pasja początkiem drogi do kariery” jest wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W imieniu Zespołu LCDZ
Agnieszka Budnik – doradca zawodowy

Link do strony Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego

Konkurs: Moja pasja początkiem drogi do kariery
Skip to content