System dualny, zwany również przemiennym, to system polegający na takiej organizacji procesu kształcenia, w którym prowadzi się równolegle kształcenie w szkole i bezpośrednio u pracodawcy, w zakładzie pracy. Przykładowy podział procesu kształcenia to dwa dni zajęć w szkole i trzy dni u pracodawcy. W szkole kształtowane są umiejętności teoretyczne, u pracodawcy zaś umiejętności praktyczne. Prekursorem dualnego systemu kształcenia są Niemcy, w których nauczanie systemem dualnym ma już ponad 50-letnią tradycję. W Europie system dualny wprowadzony został już też między innymi:

  • w Austrii,
  • w Szwajcarii,
  • w Czechach,
  • na Węgrzech,
  • w Holandii.
Dualne kształcenie zawodowe
Dualne kształcenie zawodowe
Skip to content