Młodzież, która nie pracuje, nie kształci się ani nie szkoli zawodowo (NEET), jest nieobecna zarówno na rynku pracy, jak i w sektorze edukacji, przez co stoi w obliczu wysokiego ryzyka wykluczenia zawodowego, cyfrowego i społecznego.

Analizy skutków pandemii COVID-19 pokazują, że pomimo stanowczej reakcji państw członkowskich na ten kryzys, polegającej na ochronie miejsc pracy, przedsiębiorstw i środków do życia, jej skutki po raz kolejny najbardziej dotknęły osoby młode. Dlatego też młodzież NEET nadal stanowi jeden z głównych priorytetów polityki na szczeblu krajowym i unijnym.

Młodzież NEET często mierzy się z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, brakiem poczucia bezpieczeństwa lub problemami zdrowotnymi.

Zgodnie z zasadami Europejskiego filaru praw socjalnych kształcenie i szkolenie zawodowe, oferujące osobom młodym praktyczne możliwości zdobycia umiejętności i kwalifikacji, stanowi skuteczną ochronę przed marginalizacją.

Czytaj więcej w publikacji Cedefop: Kształcenie i szkolenie zawodowe kołem ratunkowym

Źródło: https://www.cedefop.europa.eu/en

Kształcenie i szkolenie zawodowe kołem ratunkowym
Kształcenie i szkolenie zawodowe kołem ratunkowym
Skip to content