Potrzeby zmian w procesie kształcenia i szkolenia zawodowego (KSZ) na skutek postępu w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i nowych technologii są zauważane przez decydentów i uwzględniane w polskich dokumentach strategicznych, a od 2018 r. także w Prawie oświatowym.

Politycy i ustawodawcy rozumieją globalny trend i potrzebę bardziej elastycznej, nowoczesnej infrastruktury, systemów i programów KSZ oraz uznają, że kształcenie i szkolenie zawodowe, oprócz szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na przygotowanie wykwalifikowanej siły roboczej na potrzeby polskiej gospodarki.

Źródło: Ponikowska, M. (2020). Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz przyszłego rynku pracy: Polska. Seria perspektyw tematycznych Cedefop ReferNet.
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2020/vocational_education_training_future_work_Poland_Cedefop_ReferNet.pdf

Kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz przyszłego rynku pracy
Skip to content