Wyszukiwanie informacji i jej weryfikowanie jest jedną z podstawowych kompetencji życiowych, mających duże znaczenie w dzisiejszej szkole oraz na rynku pracy.

Dzięki temu odnajdujemy się w szumie informacyjnym, a przy okazji wykorzystujemy także inne ważne umiejętności, takie jak analiza, krytyczne myślenie czy podejmowanie decyzji.

Kształcenie tej kompetencji już na etapie edukacji szkolnej wymaga aktywnych form nauczania oraz stworzenia rusztowania dydaktycznego (ang. scaffolding), które umożliwi uczniowi stopniowy rozwój umiejętności koniecznych dla efektywnego poszukiwania wiarygodnej wiedzy.

Jakimi metodami można się więc posłużyć na lekcjach, aby uczniowie aktywnie pracowali i rozwijali te kompetencje?

Przejdź do źródła: https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/5717-ksztalcenie-umiejetnosci-wyszukiwania-informacji-w-elastycznej-przestrzeni-szkoly

Wyszukiwanie informacji
Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w elastycznej przestrzeni szkoły
Skip to content