W dniu 23 października 2012 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku odbyło się seminarium na temat: „Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania”. Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

W spotkaniu wzięli udział: dyrektorzy szkół, kierownicy kształcenia praktycznego, liderzy komisji przedmiotów zawodowych oraz nauczyciele kształcenia zawodowego.

Przebieg spotkania:

Powitanie uczestników – Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Informacja o działaniach Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w zakresie wspierania szkół zawodowych miasta Białegostoku – Mirosława Stankiewicz, Jadwiga Mieczyńska, konsultanci ds. przedmiotów zawodowych.

Oferta konsultantów kształcenia zawodowego na rok szkolny 2012/2013 – Miroslawa Stankiewicz, Jadwiga Mieczyńska, konsultanci ds. przedmiotów zawodowych.

Podsumowanie i zakończenie seminarium – Jadwiga Mieczyńska, konsultant ds. przedmiotów zawodowych.

Prezentacja z seminarium

Seminarium: Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania
Skip to content