Tematem przewodnim Kwartalnika 2/2023 są interesariusze ZSK. W publikacji zamieszczono wypowiedzi różnych podmiotów, które pozostają w relacji ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Kwartalnik ZSK 2/2023
Kwartalnik ZSK 2/2023
Skip to content