Kwartalnik Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Pierwszy numer tegorocznego Kwartalnika ZSK jest niemalże w całości poświęcony kwalifikacjom rynkowym, które znacząco wpłynęły na upowszechnianie przekonania o potrzebie uczenia się przez całe życie. Narzędzia oferowane przez ZSK mogą być wykorzystane jako wsparcie dla migrujących osób. Osoby te dysponujące różnymi doświadczeniami zawodowymi oraz kompetencjami uzyskanymi w drodze edukacji formalnej, pozafomalnej i uczenia się nieformalnego mogą również stać się beneficjentami polityki uczenia się przez całe życie. Może ona pomóc im przystosować się do wymogów polskiego rynku pracy.1/2022 Kwartalnik ZRK

Tematem głównym drugiego numeru Kwartalnika ZSK jest świat nowoczesnych technologii. W publikacji omawiane są szanse rozwoju dla naszego kraju w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. Wskazywane są innowacyjne rozwiązania w obszarze edukacji oraz zarządzania kompetencjami
Zgłębiane wątki technologii wodorowych, edukacji 4.0 oraz sztucznej inteligencji. Przedstawione są również konkretne przykłady kwalifikacji rynkowych odpowiadających potrzebom nowoczesnych technologii oraz wskazane zostały konkretne aplikacje, które mogą  w tym zdecydowanie pomóc.2/2022 Kwartalnik ZSK

Kwartalnik ZSK
Skip to content