„Lekcje z ZUS”, to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą, aby być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Lekcje z ZUS

Projekt edukacyjny zawiera treści z podstawy programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz podstaw programowych kształcenia m.in. w zawodach:

  • technik rachunkowości,
  • technik administracji,
  • technik handlowiec,
  • technik ekonomista,
  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun w domu pomocy społecznej,
  • opiekunka środowiskowa,
  • asystent osoby niepełnosprawnej.
Lekcje z ZUS
Skip to content