Bezpieczeństwo informacji osiąga się przez wdrożenie odpowiedniego zbioru zabezpieczeń, w tym polityk, procesów, procedur, struktur organizacyjnych oraz odpowiedniego oprogramowania. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodny z normami zapewnia zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Określony w ISO/IEC 27001 SZBI zawiera całościowe, skoordynowane spojrzenie na ryzyko w bezpieczeństwie informacji w organizacji.

Więcej o cyberodporności można przeczytać w bieżącym numerze „Wiadomości PKN 3/2023”, w którym poruszane są m.in. zagadnienia związane z czujnikami wirtualnymi, zerową emisją gazów cieplarnianych oraz bieżącymi pracami normalizacyjnymi.

Źródło: https://www.pkn.pl/informacje/2023/03/marcowe-wiadomosci-pkn

Marcowe Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Skip to content