Rozmowa kwalifikacyjna, będąca obowiązkowym elementem procesu rekrutacyjnego często wywołuje stres – niezależnie od doświadczenia, kompetencji i stanowiska, na jakie aplikujemy. Przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest popularną formą wsparcia, którą wybierają klienci doradców zawodowych.

Zrozumienie istoty tego etapu rekrutacji pozwala doradcom i ich klientom „wejść w buty” rekrutera, rozszyfrować zapotrzebowanie na kompetencje na danym stanowisku i przygotować na trudne pytania, które mogą się pojawić podczas rozmowy.

Wspierając kandydata w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, należy pamiętać, że celem działania nie jest „oszukiwanie systemu”. Dobre przygotowanie daje możliwość podkreślenia mocnych stron kandydata i uzyskania odpowiedzi na ich podstawie oraz obrazu doświadczeń.
W związku z tym praca doradcza powinna być zorganizowana wokół następującego harmonogramu działań:

  • analiza wymagań w ofercie pracy,
  • „wejście” w buty rekrutera,
  • odtworzenie modelu kompetencyjnego na dane stanowisko,
  • przygotowanie adekwatnych pytań,
  • znalezienie pasujących kompetencji kandydata wynikających z jego doświadczenia,
  • ćwiczenie odpowiedzi w modelu STAR,
  • pozostanie autentycznym.

Źródło: https://twoj-europass.org.pl/wp-content/uploads/2023/02/Artykul_Rozszyfrujmy_Rozmowy_Kwafifikacyjne_2023.pdf

ROZSZYFRUJMY ROZMOWY KWALIFIKACYJNE
Materiały dla doradców zawodowych. O co chodzi w rozmowach kwalifikacyjnych?
Skip to content