Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku jest jedną z najstarszych szkół zawodowych w województwie podlaskim i jednocześnie jedną z większych w regionie północno-wschodnim, kształcącą młodzież w branży mechanicznej i samochodowej. To znany wszystkim w okolicy i nie tylko Mechaniak. Tak o nas mówią władze oświatowe, media, absolwenci, rodzice, uczniowie. Mamy historyczne korzenie, bogate tradycje. W tym roku przypada Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły.

Kształcimy na potrzeby zmieniającego się rynku pracy, przygotowujemy do kontynuacji nauki w szkołach wyższych różnego typu. Mechaniak odznacza się wysoką jakością działań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone są na najwyższym poziomie w trosce o każdego ucznia, wszechstronny rozwój jego osobowości.

Podejmujemy działania w wymiarze intelektualnym, społecznym, moralnym, zdrowotnym, by absolwent Mechaniaka potrafił myśleć racjonalnie i działać, by był ciekawy świata, umiał korzystać z postępu techniki, był człowiekiem odpowiedzialnym, życzliwym, odróżniał dobro od zła, a w codziennym życiu dokonywał słusznych wyborów.

Wspieramy uczniów w odkrywaniu i rozwijaniu swoich potencjałów, zasobów, mocnych stron, pogłębianiu autorefleksji. Dostarczamy wiedzy i umiejętności pomocnych w konstruowaniu własnej ścieżki życiowej i radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi. Podczas zajęć doskonalimy kompetencje społeczne i branżowe uczniów, a w tych działaniach wspierają nas pracodawcy, profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem z wiodących firm w branży mechanicznej i samochodowej.

Aktywnie współpracujemy z Politechniką Białostocką. Korzystamy ze wsparcia doradców zawodowych i kompetencji z Lokalnego Centrum Doradztwa Zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz doradców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Naszym sojusznikiem jest Wojkowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku. Cenną wiedzą dzielą się z młodzieżą pracownicy Białostockiego Parku Naukowo– Technologicznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W trosce o rozwój edukacyjno-zawodowy uczniów podejmujemy wiele działań i inicjatyw. Jedną z nich był Tydzień Kariery w Mechaniaku 2021, szczegóły pod linkiem:

https://www.mechaniak.com.pl/podsumowanie-tygodnia-kariery

Katarzyna Krukowska, doradca zawodowy

MECHANIAK – PRZYSZŁOŚĆ JEST TU I TERAZ
Skip to content