15 czerwca 2022 r.

9:00-14:30

online

platforma Zoom

Wydział Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Modele pracy doradczej w Polsce i Europie – dobre praktyki”.

Bezpłatna konferencja odbędzie się 15 czerwca 2022 r. za pośrednictwem platformy ZOOM.

Wydarzenie skierowane jest do:

 • doradców zawodowych, w tym szkolnych doradców zawodowych,
 • pracowników placówek doskonalenia nauczycieli,
 • pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych,
 • pracowników bibliotek pedagogicznych,
 • koordynatorów ds. kształcenia zawodowego.

Głównymi celami wydarzenia są:

 1. Zapoznanie uczestników z rozwiązaniami systemowymi i praktykami w zakresie doradztwa zawodowego w Polsce i Europie.
 2. Przedstawienie działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach na rzecz doradztwa zawodowego.

Podczas konferencji zostanie przedstawiony dorobek polskiego poradnictwa zawodowego. Nakreślony zostanie również europejski wymiar doradztwa zawodowego i jego perspektywy rozwoju w Unii Europejskiej, w szczególności zostanie zaprezentowana rola sieci EQAVET i IAEVG w tym obszarze.

Wydarzenie ma międzynarodowy charakter dzięki gościom z:

 • Danii,
 • Estonii,
 • Grecji,
 • Niemiec,
 • Węgier.

Zagraniczni goście opowiedzą o tym, jak w ich krajach działa system doradztwa zawodowego.

Dzięki temu będzie możliwość wymiany doświadczeń i przedyskutowania wielu ważnych problemów związanych z doradztwem zawodowym, narzędziami pracy oraz statusem zawodowym doradcy zawodowego w Europie.

Źródło: https://www.ore.edu.pl/2022/06/miedzynarodowa-konferencja-online-modele-pracy-doradczej-w-polsce-i-europie-%e2%88%92-dobre-praktyki/

Międzynarodowa konferencja online: Modele pracy doradczej w Polsce i Europie − dobre praktyki
Międzynarodowa konferencja: Modele pracy doradczej w Polsce i Europie – dobre praktyki
Skip to content