Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kreatywnym „Save the Earth – Zrównoważenie ma znaczenie”. 

Aby wziąć udział w konkursie trzeba nakręć krótki film (max. 60 sekund) lub zrobić prezentację (min. 5 slajdów) na jeden z dwóch wybranych tematów: 

  1. TEMAT: EKO-TECH – technologia, które może zmienić Twój dom/szkołę/miejscowość.
  2. TEMAT: MAŁE, A SKUTECZNE – proste pomysły, które zmienią Twoje otoczenie na bardziej ekologiczne.

Możesz działać indywidualnie lub grupowo (maksymalnie 4 osoby). Do 30 kwietnia 2023 r. masz czas na przesłanie pracy konkursowej.

Źródło: https://www.kozminski.edu.pl/pl/save-the-earth

Międzynarodowy Konkurs Kreatywny skierowany do uczniów szkół średnich
MIĘDZYNARODOWY KONKURS KREATYWNY dla uczniów szkół średnich
Skip to content