Prezydent Miasta Białegostoku zainaugurował 3 września 2013 roku nowy rok szkolny w Aula Magna Pałacu Branickich. Uroczystej Miejskiej inauguracji towarzyszyło wystąpienie gości zwieńczone występem Chóru Miasta Białegostoku. Wręczone zostały powierzenia stanowisk dyrektorom na kolejną kadencję oraz podziękowania dyrektorom kończącym pracę.

 Uczniowie i nauczyciele zostali wyróżnieni medalami oraz certyfikatami „Diligentiae – za pilność”.

Jak co roku, podczas uroczystej inauguracji Prezydent wyróżnił grono 170 stypendystów za ich osiągnięcia naukowe, za innowacyjną myśl techniczną oraz artystyczne za okres roku szkolnego 2012/2013. Uroczystą Miejską Inaugurację Roku Szkolnego 2013/2014 poprzedziła Msza św. w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Białostockiego oraz Molebień w Katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy celebrowany przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Jakuba Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Białostockiej i Gdańskiej.

Miejska inauguracja roku szkolnego 2013/2014
Skip to content