Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę– młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go jako wsparcie w realizacji:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jako wsparcie realizacji działu IV – Przedsiębiorstwo,
  • podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu),
    zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
  • programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

Czytaj więcej o programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Skip to content