Opracowanie omawia realizację oraz wyniki interwencji badawczej pn. Doradcy zawodowi w szkole podstawowej.

Projekt przeprowadzono w sześciu szkołach w Polsce, a jego głównym celem było praktyczne przeszkolenie nauczycieli przedmiotowych – prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej – z opracowanego narzędzia, tzw. Scenariuszy Karier, oraz zbadanie jego efektów.

Zrealizowane badanie wzbogaca również wiedzę dotyczącą wyzwań funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie szkół podstawowych, prezentuje bowiem szerszą perspektywę procesu doradczego i potrzeby doradców w tym zakresie.

Wypracowane wnioski i rekomendacje, a także stworzone Scenariusze Kariery wiążą się z funkcjonalnością oraz potencjałem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Do raportu zostały dodane załączniki – Scenariusze Kariery, będące wytworem niniejszego projektu.

Przejdź do raportu: Model wspierający w doradztwie Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK

Model wspierający w doradztwie Raport z badania
Model wspierający w doradztwie Raport z badania doradców zawodowych w kontekście wdrażania ZSK
Skip to content