Modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody zostały wypracowane w projekcie realizowanym wspólnie przez Konfederację Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan.

Autorzy zachęcają do pobrania materiałów i skorzystania z nich.

Źródło: https://lewiatan.org/staz-uczniowski-lepiej-przygotowuje-do-pracy-mamy-modele-w-branzy-mody/

Modelowe programy praktycznej nauki zawodu
Modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody
Skip to content