W ramach projektu „Modyfikacja i rozwój materiałów promujących kształcenie dualne w rzemiośle” finansowanego z rządowego Programu „POLSKI INKUBATOR RZEMIOSŁA” zostały opracowane prezentacje multimedialne. Stanowią one doskonałe narzędzie do realizacji zadań związanych z informowaniem o możliwościach kształcenia w rzemiośle oraz doradztwem zawodowym.

Związek Rzemiosła Polskiego (realizator ww. projektu) promuje dualne kształcenie zawodowe i zabiega o to, by młodzi ludzie wybierali naukę w zawodach rzemieślniczych oraz branżowych szkołach I stopnia.

Wybieram rzemiosło. Część I
Możliwości kształcenia w rzemiośle
Skip to content