Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje ekspertów do cyklicznych konkursów organizowanych przez EuroSkills oraz WorldSkills. Biuro WorldSkills Poland w ramach FRSE zajmuje się inicjatywą zachęcającą młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez udział w tych prestiżowych, międzynarodowych zawodach.

EuroSkills to konkurs, w których rywalizują 32 państwa z Europy. W edycji globalnej, czyli WorldSkills, jest to aż 85 państw. Zawodom towarzyszą rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Edycja EuroSkills 2023 po raz pierwszy odbywa się w Polsce – od 5 do 9 września w Gdańsku.

Ekspert to osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej zadaniem jest pomoc zawodnikom w przygotowaniu się do cyklicznych konkursów umiejętności rangi europejskiej oraz ogólnoświatowej.

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani na listę ekspertów cyklicznych konkursów EuroSkills lub WorldSkills opublikowaną na stronie internetowej Fundacji.

Wszyscy zainteresowani udziałem w procesie rekrutacyjnym proszeni są o złożenie oferty poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: kontakt@skillspoland.pl.

Źródło: https://www.frse.org.pl/aktualnosci/nabor-ekspertow-konkursy-cykliczne-euroskills-worldskills

Nabór ekspertów do konkursów cyklicznych EuroSkills i WorldSkills
Skip to content