Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wraz z Kapitułą ogólnopolskiej nagrody „Złote Ogniwo” zaprasza do zgłaszania kandydatów na „Profilaktyka Roku 2022”.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza należy przesyłać do 10 marca 2023 r.

Kandydatami mogą być osoby zajmujące się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży w ramach różnych ról zawodowych i społecznych. Oprócz szczególnych osiągnięć w roku 2022 kandydaci muszą spełnić kryteria o charakterze profesjonalnym i osobowym opisane w regulaminie Nagrody.

Nagroda „Profilaktyk roku” została powołana do życia, aby podnieść świadomość społeczną, jak wielu poważnym zagrożeniom profilaktycy zapobiegają (depresja i samobójstwa, używanie substancji psychoaktywnych, przemoc i cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, ryzykowne zachowania seksualne, itd.).

Źródło: https://ipzin.org/zglos-kandydata-do-nagrody-zlote-ogniwo-dla-profilaktyka-roku-2022/

Nagroda „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022
Nagroda „Złote Ogniwo” dla Profilaktyka Roku 2022
Skip to content