Z 38. miejscem Polska znalazła się w tym roku w elitarnym gronie 50 najlepszych gospodarek świata pod względem innowacyjności.

WIPO, agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych zrzeszającą 193 państwa członkowskie, która zajmuje się między innymi ekosystemami innowacji, opublikowała 15. edycję raportu Global Innovation Index (GII), w którym monitoruje się aktualny stan innowacji na całym świecie i klasyfikuje się innowacyjność 132 krajów.

Dzięki wkładowi ekspertów i liderów biznesu z całego świata, WIPO zbadało trajektorię kluczowych wskaźników innowacji, w tym tempo postępu technologicznego, motywacje stojące za przyjęciem innowacji technologicznych oraz społeczno-ekonomiczny wpływ innowacji.

W szczególności zidentyfikowano dwie fale innowacji, które mają największy potencjał w zakresie poprawy produktywności i zmiany produkcji na lepsze: era cyfrowa i głęboka nauka.

2022 był kolejnym rokiem bez zmian w rankingu regionów świata pod względem innowacyjności. Ameryka Północna i Europa nadal przodują, następnie Azja Południowo-Wschodnia, Azja Wschodnia i Oceania, a dalej odpowiednio Afryka Północna i Azja Zachodnia, Ameryka Łacińska i Karaiby, Azja Środkowa i Południowa oraz Afryka Subsaharyjska.

Czytaj więcej

Najbardziej innowacyjne kraje świata w 2022 roku
Najbardziej innowacyjne kraje świata w 2022 roku
Skip to content