Znane są już najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce!
Poznaj zwycięzców Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023

W 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. W pełnej wersji publikacji – dostępnej na stronie Perspektywy.pl – znajduje się lista 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” z pewnością będzie pomocny w wyborze szkoły, która zapewni młodym ludziom zdobycie wymarzonego zawodu.

Zainteresowani mogą czerpać informacje z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych:

oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: 

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Najlepsze licea ogólnokształcące i technika w Polsce – RANKING Perspektywy 2023
Skip to content