Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje webinaria, prezentujące najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Podczas spotkań prowadzone są dyskusje nt. potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowań kompetencyjnych pracowników, trendów i wyzwań oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże.

Odbywają się także debaty o przyszłości, w tym o nowych zawodach i kompetencjach.

Zaproszenia do udziału w webinariach kierowane są przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców,
  • pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie pracą oraz przygotowanie i rozwój kompetencji pracowniczych – przedstawicieli działów HR, rekrutacji, działów szkoleń i rozwoju,
  • organizacji przedsiębiorców,
  • ekspertów i analityków branżowych,
  • przedstawicieli administracji publicznej, instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli instytucji edukacyjnych (szkół, uczelni, firm szkoleniowych).

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/wydarzenia-bkl#harmonogram?utm_source=page&utm_medium=topbanner&utm_campaign=webinary

Najbliższe wydarzenia

Najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego – webinaria branżowe
Skip to content