Normalizacja jest to proces tworzenia i stosowania reguł porządkujących działalność dla dobra i współpracy zainteresowanych, co pozwala osiągnąć optymalną oszczędność z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i bezpieczeństwa.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Normalizacja odgrywa istotną rolę w gospodarce rynkowej – jest gwarancją jakości i przyczynia się do konkurencyjności polskich produktów i usług. Normalizacja prowadzona jest w celu:

 • racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych;
 • usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu;
 • zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy;
 • poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności;
 • zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług;
 • działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej;
 • ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.
Scenariusze lekcji dotyczących NORMALIZACJI

Polski Komitet Normalizacyjny udostępnia scenariusze lekcji, które mogą być inspiracją do przygotowania własnej lekcji lub zostać wykorzystane w wersji przygotowanej przez autorów. Autorami scenariuszy są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

Prace te zostały nadesłane na konkurs „Normalizacja i ja” i zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i metodycznym. Scenariusze mogą być wykorzystane na lekcjach w liceum ogólnokształcącym i technikum oraz mogą  uatrakcyjnić zajęcia prowadzone w ramach kół zainteresowań. Zostały przygotowane na jedną lub dwie jednostki lekcyjne.
Niektóre scenariusze mają te same tytuły jednak ujęcie tematu w każdym przypadku jest inne. 

Scenariusze lekcji dotyczą następujących obszarów:

 1. Podstawy Normalizacji.
 2. Zastosowanie norm – usuwanie barier.
 3. Stosowanie norm gwarancją jakości wyrobów i usług.
 4. Normy – gwarantem bezpieczeństwa produktów.
 5. Normy w ochronie środowiska.
 6. Normy + miasto = Smart City.
 7. Transport przyszłości napędzany normami.
 8. Znaczenie norm w rozwoju przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0).
 9. Dbaj o klimat z normami.

Źródło: https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/scenariusze-lekcji/-/asset_publisher/0fAwYoLT7dLN/content/scenariusze-lekcji

Normalizacja – scenariusze lekcji dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych
Skip to content