Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza wszystkich do udziału w pracach normalizacyjnych.

Każdy z nas może zaangażować się w tworzenie norm na różne sposoby w zależności od własnych potrzeb i możliwości.

Sprawdź jak można to zrobić!

Jak opracować normę?
Zaproszenie do udziału w pracach normalizacyjnych
Skip to content