Zmiany w zakresie zawodów technika księgarstwa i technika przemysłu drzewnego wiążą się z:

  • przeniesieniem zawodu technik księgarstwa z „branży handlowej” do „branży poligraficzno-księgarskiej” (wcześniej „branży poligraficznej”),
  • wprowadzeniem do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nowego zawodu „technik przemysłu drzewnego”.

Sprawdź, jakie dokumenty będą niezbędne do uzyskania kwalifikacji w tych zawodach. Czytaj więcej na Portalu Oświatowym 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Nowe dokumenty niezbędne do uzyskania kwalifikacji zawodowych w zawodach: technik księgarstwa i technik przemysłu drzewnego
Skip to content