Minister Edukacji i Nauki dodał nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

7. Rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.” (Pismo nr DKO-WNP.4092.46.2021.DB z 28.03.22 r.)

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022

Nowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022
Skip to content