Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej zostały zamieszczone nowe zasoby.

Wśród nich dostępne są e-materiały:

  • przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia,
  • dla nauczyciela dotyczące  m.in.: oddziałów przygotowawczych, edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, laboratoriów przyszłości, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacji włączającej, wychowania i profilaktyki, kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, kursów językowych, gier edukacyjnych,
  • informacyjne dla rodziców.

Źródło: https://zpe.gov.pl/

Nowe zasoby na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
Skip to content