Zakończyły się prace budowlane związane z przebudową i rozbudową bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa przy ulicy Grunwaldzkiej 18 w Białymstoku.

Powstał nowoczesny obiekt na miarę XXI wieku, który pozwoli lepiej dostosować ofertę edukacji zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy. Nowoczesny park maszynowy, przestrzenne sale, specjalistyczne pomoce dydaktyczne, sprzęt IT, a także powiększona kubatura budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zdecydowanie wpłynął na jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.

Nowoczesne centrum towarzyszyć będzie zawodowej przyszłości naszych uczniów i przygotowywać absolwentów do potrzeb rynku pracy – krajowego, europejskiego i globalnego.

Źródło zdjęć: www.bialystok.pl
NOWOCZESNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NR 6 W BIAŁYMSTOKU ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W BIAŁYMSTOKU JUŻ JEST!!!
Skip to content