Kurs zawiera podstawowe informacje na temat kadr i płac.
Dzięki udziałowi w kursie „Kadry i płace w praktyce”:

  • będziesz właściwie stosować przepisy o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji i w zatrudnieniu,
  • poprawnie sporządzisz listę płac,
  • posiądziesz wiedzę, czym jest wynagrodzenie za niewykonywanie pracy i jak je prawidłowo obliczać,
  • poznasz uprawnienia związane z rodzicielstwem, prawa przysługujące ciężarnym pracownicom oraz wymiar urlopu wychowawczego,
  • dowiesz się, od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, a także kiedy i komu przysługuje urlop okolicznościowy czy opiekuńczy,
  • poznasz rodzaje zasiłków i dowiesz się, kto je ustala,
  • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych nie sprawi Ci problemów.

Bezpłatny kurs „Kadry i płace w praktyce” jest dostępny na platformie edukacyjnej Akademii PARP.

Źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/83275:nowy-kurs-akademii-parp-kadry-i-place-w-praktyce

Nowy kurs Akademii PARP: Kadry i płace w praktyce
Skip to content