Platforma Przemysłu Przyszłości – nagranie webinarium o rynku pracy i kompetencjach

Podczas webinaru specjaliści skupili się na wyzwaniach, które wynikają z rozwoju nowych technologii, próbowali odnaleźć najbardziej poszukiwane kompetencje pracownicze na rynku pracy, zastanawiali się czy certyfikacja ma jeszcze sens, a także jakie znaczenie ma wiek kandydata przy rekrutacji nowych talentów.

Podkreślali m.in.:

  • znaczenie utrwalania, zarówno w świadomości pracowników, jak i pracodawców, modelu kształcenia ustawicznego,
  • docenianie przez pracodawców doświadczenia zdobytego w czasie nauki, związanego np. z udziałem w praktykach czy wymianach międzynarodowych,
  • ważne znaczenie umiejętności zdobytych podczas pracy zespołowej z ludźmi z różnych krajów, a także związanych z komunikacją w innym języku oraz funkcjonowaniem w ramach różnych kultur.

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/o-kompetencjach-potrzebnych-na-rynku-pracy/

O kompetencjach potrzebnych na rynku pracy
Skip to content