• technik animacji filmowej,
  • technik aranżacji wnętrz,
  • operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami,
  • pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami,
  • technik gospodarki odpadami,
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego,
  • technik przemysłu drzewnego,
  • animator rynku książki,
  • administrator produkcji filmowej i telewizyjnej.

Uchylona została podstawa programowa kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.

Pozostałe zmiany związane są m.in. z nowymi nazwami branż i przypisanymi do nich zawodami.

Źródło: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1119

Od 1 września 2023 r. nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
Skip to content