W dniach 22-24 lutego 2022 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku odbyły się warsztaty dla doradców zawodowych, zainteresowanych nauczycieli i wychowawców pt.: Od Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji we współpracy z Lokalnym Centrum Doradztwa Zawodowego w ramach realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ustalonego przez Ministra Edukacji i Nauki: wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i poza formalnej, w tym uczeniu się dorosłych oraz priorytetu Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2021/2022: wzmacnianie doradztwa zawodowego w szkołach.

Podczas spotkań omawiane były praktyczne aspekty świadomego przybliżania młodzieży i rodzicom zagadnień dotyczących:

  • wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030,
  • Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji,
  • Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w tym korzystania z jego zasobów,
  • zapisów najistotniejszych aktów prawnych z zakresu kształcenia branżowego, 
  • klasyfikacji zawodów,
  • kształtowania kompetencji kluczowych.

Po spotkaniach warsztatowych uczestnicy zwiedzali Centrum Kompetencji oraz zapoznali się z jego ofertą skierowaną do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty prowadziła Elżbieta Leszczyńska – konsultant ds. kształcenia zawodowego

Z uwagi na duże zainteresowanie i zgłaszane potrzeby udziału w warsztatach pt.: Od Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 zostaną zorganizowane kolejne ich edycje. 

Bardzo prosimy doradców zawodowych, zainteresowanych nauczycieli i wychowawców o przesłanie zgłoszeń.

Link do formularza poniżej

https://forms.gle/c1199J7hLXJofjZs7

Zgłoszenia można również przesłać na adres e-mail: e.leszczynska@ckubialystok.pl

Warsztaty: Od Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030
Skip to content