ODYSEJA 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych – konferencja

Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza zawierająca oferty usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu), dzięki którym przedsiębiorcy, ich pracownicy oraz osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

W trakcie konferencji przedstawiciele PARP, Instytutu Badań Edukacyjnych, pracownicy firm doradczych oraz eksperci przedstawią zagadnienia dotyczące m.in. sytuacji branży usług rozwojowych w Polsce i planów wsparcia tego sektora w kolejnej perspektywie finansowej, walidacji i certyfikacji, nowych technologii wykorzystywanych na rynku edukacyjnym i cyberbezpieczeństwa z tym związanego.

ODYSEJA 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych – konferencja
Skip to content