Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę – póki żyje.
Henryk Sienkiewicz

Kształcenie ustawiczne zawsze było ważne, ale obecnie nabiera szczególnego znaczenia. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku od początku funkcjonowania dawało szansę osobom dorosłym na udział w różnych formach kształcenia. 

Działania Centrum skupiają się nadal wokół wspierania wszechstronnego, ustawicznego rozwoju osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ich kompetencji. Prowadzimy je we współpracy z Prezydentem Miasta Białegostoku, Podlaskim Kuratorem Oświaty, Marszałkiem Województwa Podlaskiego, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy,  Państwową Inspekcją pracy, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Centrum dostosowuje kształcenie zawodowe do potrzeb pracodawców, współdziałając w tym zakresie z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka, upowszechnia i promuje Zintegrowany System Kwalifikacji, Europejską oraz Polską Ramę Kwalifikacji. 

CKU prężnie się rozwija, a co najważniejsze – dzięki przychylności władz samorządowych – pozyskało nową siedzibę i dostosowało ją do potrzeb osób dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Budynek po Publicznym Gimnazjum nr 4 z Oddziałami  Integracyjnymi w Białymstoku, a wcześniej po Szkole Podstawowej nr 13 im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku bardzo się zmienił. 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku

Dzięki funduszom unijnym wszystkie sale dydaktyczne wyposażone zostały w sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji procesu edukacyjnego, a na drugim piętrze powstało innowacyjne w skali kraju Laboratorium Kompetencji.  W nim doradcy zawodowi udzielają bezpłatnej diagnozy kompetencji i prowadzą proces doradczy dla wszystkich zainteresowanych. W dawnej sali gimnastycznej powstała piękna, przestronna aula – sala multimedialna, w której odbywają się konferencje, seminaria oraz uroczystości szkolne. 

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą, odwiedzenia nas w siedzibie przy ul. Ciepłej 32 i kształcenia się z nami przez całe życie.

Bożena Barbara Krasnodębska – dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku
www.ckubialystok.pl

SZKOŁY

KURSY ZAWODOWE

PRACOWNIE CENTRUM

Oferta edukacyjna dla dorosłych – ucz się i rozwijaj przez całe życie
Skip to content