Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi Stanisława Staszica w Białymstoku
zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej 

Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra.

27-28 września 2023 r.

Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy na temat:

  • sposobów skutecznego wsparcia osób z niepełnosprawnością;
  • omówienie zasad efektywnej współpracy rodziców, nauczycieli, specjalistów, doradców zawodowych i pracodawców;
  • opracowanie wytycznych umożliwiających przygotowanie przyszłego absolwenta do wymagającego rynku pracy;
  • prezentacja dobrych praktyk.

Organizatorzy zwrócili szczególną uwagę na nowatorskie rozwiązania w kształceniu i funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością, a także zainicjowanie szerokiej debaty dotyczącej potrzeb pracodawców, możliwości uczniów i programów wsparcia oferowanych przez instytucje.

Integralną częścią konferencji będą prelekcje, Panele Ekspertów (spotkania: pracodawców z nauczycielami przedmiotów zawodowych, przedstawicieli urzędów, uczelni wyższych i szkół ponadpodstawowych, doradców zawodowych i przedstawicieli WUP-u, PFRON-u, PUP-u), konsultacje rodziców z psychologiem szkolnym, warsztaty z obsługi specjalistycznego sprzętu i nowatorskich metod nauczania, warsztaty sensoryczne, prezentacje, wystawy.

Wystawcy: wydawnictwa (w tym ORE), placówki edukacyjne, producenci sprzętu specjalistycznego oraz oprogramowania.

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa: Uczeń z niepełnosprawnością – absolwent jutra
Skip to content